divendres, 30 de maig de 2008

Ple del 30 de maig

Avui a tingut lloc un ple del CEIB en qual s'ha aprovat l'informe 7/2008 sobre el projecte d'ordre sobre reutilització de llibres escolar amb el resultat següent:
28 vots a favor
4 vots en contra
3 vots en blanc
S'han incorporat a l'informe dos aspectes importants:
- Possibilitat d'incorporar-se al programa en el mes de setembre
- Que la Conselleria prepari un nou programa de reutilització de llibres destinat a l'educació secundària obligatòria, per aplicar en el curs 2009/2010.
Ple a la premsa:
Diari de Mallorca 31 de maig
Ultima Hora 31 de maig

dimecres, 28 de maig de 2008

Document final competèncias educatives bàsiques

A la Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat se va aprovar el següent document:

http://issuu.com/ceibcaib/docs/documento_parte_3-texto_final

Aquestes conclusions seran trameses a les Administracions Educatives com a referent d'allò que pensam els Consells Escolars sobre el desenvolupament i aplicació de les competències educatives bàsiques,

dilluns, 19 de maig de 2008

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tingut lloc la reunió de la comissió permanent que ha aprovat l'INFORME 7/2008 sobre l’avantprojecte d’ordre per la qual es regula la implantació del Programa de Re utilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i s'ha elevat al ple que se celebrarà el dia 30.
També s'ha aprovat l'avantprojecte de pressupost per l'any 2009.

dissabte, 17 de maig de 2008

PLE DEL 16 DE MAIG

Ahir se va celebrar un ple del CEIB en el qual se va aprovar per unanimitat la memòria anual de l'any 2007 i i se va debatre i aprovar, per 22 vots a favor i 10 vots en contra, l'informe 6/2008 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
La notícia a la premsa local:

dimarts, 13 de maig de 2008

Comissió de finançament i recursos humans

Avui ha tingut lloc la reunió d'aquesta comissió específica per a analitzar i aprovar les aportacions presentades al projecte d'ordre de la consellera d'Educació i Cultura per la qual se regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic en els centres sostinguts amb fons públics.

El ponent, Sr. Alzina, ha recollit les aportacions aprovades que contituiran el projecte d'informe 7/2008.

Aquest projecte d'informe s'ha elevat a la propera comissió permanent per a la seva aprovació.

diumenge, 11 de maig de 2008

Inauguració Jornades de Consells Escolars

Moment de la inauguració de l'"Encontre" de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat, celebrat entre els dies 6 i 9 de maig a Bilbao

Comissió permanent dia 6 de maig

El dia 6 de maig va tenir lloc una reunió de la comissió permanent a la qual se va aprovar la comissió i ponent que elaboraran l'informe 7/2008 sobre l'avantprojecte d’ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es regula la implantació del Programa de re utilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
La comissió serà la de finançament de l'ensenyament i recursos humans i el ponent serà el conseller Sr. Amador Alzina.
La comissió se reunirà el proper dimarts, 13 de maig.

Institut de la convivència

El proppassat dia 30 d'abril se va constituït la comissió d'experts de l'institut de la Convivència i l'Èxit Escolar, de la qual hi formen part tres membres del consell escolar.
A la mateixa reunió se varen presentar i debatre els principals objectius i activitats de l'institut.