divendres, 16 d’abril de 2021

REUNIÓ PLE

 Ahir, dia 15 d'abril, tinguérem ple del CEIB amb la compareixença del conseller Sr. Martí March, per tal de realitzar la informació preceptiva de l'execució del pressupost 2020. 

El conseller va detallar l'execució del pressupost i després el secretari general, Sr. Tomeu Barceló, va concretar algunes dades.

Posteriorment es va obrir un torn de paraules perquè els membres del CEIB demanassin aclariments d'alguns punts.


dissabte, 27 de març de 2021

REUNIO DE LA CETPA

Ahir va tenir lloc una reunió de la CETPA a la qual finalitzàrem la revisió del document i crearen una comissió redactora que donarà forma a tot l'informe.

Una vegada que que el doni per acabat, tornarà a la CEPTA per fer una revisió final.

Finalment, l'estudi haurà de ser revisat i aprovat per la CP i el Ple. 

 


dimarts, 23 de març de 2021

COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir horabaixa vàrem tenir reunió de la CP per tractar el temes següents:

-  Informar sobre les reunions de la CETPA

- Elecció de ponent i comissió per elaborar informe 1/2021 sobre titulacions de i en llegua catalana (modificació de l'ordre de 8 de març de 2018): La ponent serè la vice presidenta Joana Maria Mas i la comissió serà la d'Ordenació i Innovació.

- Aprovació de l'ordre del dia del proper ple en el qual el conseller, senyor Martí March exposarà l'execució del pressupost de 2020.