dimecres, 6 de novembre de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la comissió permanent on, principalment, es va fer un repàs de la situació actual de la institució en relació als nous membres i la seva propera constitució que tendrà lloc el dia 22 d'aquest mes. A més de la part protocolària es va recordar la necessitat de renovar els membres de de les diferents comissions i, en especial, de la comissió permanent. 


També es revisaren els protocols que s'hauran d'aprovar en ple sobre la coaptació de les persones de prestigi reconegut i l'elecció del president i vicepresident del CEIB. 


Finalment es va donar el vist-i-plau per elevar a un proper ple que no serà el de dia 22, de la proposta de ressolució presentada per UOB sobre mesures necessàries per impulsar l'ensenyament del català en el nostre sistema escolar.  

dimarts, 15 d’octubre de 2019

CANVIS EN EL CEIB

En el BOIB d'avui (15 d'0ctubre de 2019, núm. 140), surt una Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 3 d'octubre de cessament i nomenament dels nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears. 

Accés a la Resolucio:   

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11062/627466/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-rdijous, 12 de setembre de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la comissió permanent on es varen tractar el temes següents:
- Informar de les entitats que han fet proposta de membres del CEIB i de les que encara estan pendent. Actualment no hi ha el quorum necessari per a convocar el ple constituent. 
- Seguidament es va comentar la resposta dels serveis jurídics al dubtes que presenta la Llei 15/2019. La interpretació que fa l'informe jurídic es coherent amb les decisions que fins ara ha pres la comissió permanent.
- A continuació es va retocar i aprovar el protocol que estableix les passes a seguir per a coaptar  les dues persones de prestigi reconegut. Aquest protocol haurà de ser aprovat en ple.
. Després d'això es va finalitzar i aprovar el protocol que ha de servir per elegir els president i vicepresident del CEIB. Aquest protocol també haurà de ser aprovat en ple.
- Finalment es va aprovar amb algunes modificacions el projecte de pla d'activitats i pressupost del CEIB de l' any 2020. Aquest projecte haurà de ser aprovat en ple.