dimecres, 25 de gener de 2023

      TERCER SEMINARI WEB “Disseny Universal de l’Aprenentatge”- 24 Gener

Ahir seguírem amb el Segon Cicle de Seminaris web CEIB 2022/23   “Aprenentatges i reflexions compartides II"

Vàrem comptar amb la col·laboració d’una ponent de luxe, na Silvana Corso, referent internacional en el món de l’educació, guanyadora del Premi Global Teacher Prize (2017) i autora de diversos articles i llibres referits a a tutories, TIC i educació, metodologia, discapacitat  i família, amb el títol de Màster Iberoamericà en Integració de Persones amb Discapacitat; qui ens va donar una nova mirada cap a l’educació inclusiva amb la seva conferència “DUA: Disseny Universal de l’Aprenentatge”.  


La presidenta  del CEIB, Josefa Costa Tur, va donar la benvinguda a tots i a totes les participants al Seminari,  especialment a la ponent, Silvana Corso, i a la Consellera del CEIB  representant de famílies, Irene Ripoll Hazell. També va explicar l’objectiu del Seminari  en quant a afavorir la millora de la qualitat educativa i la convivència en tots els centres educatius de les nostres Illes.

N’Irene Ripoll va presentar la ponent, Silvana Corso, fent una lloança tant a les seves aptituds personals com al seu recorregut professional. 

Silvana Corso  va parlar de la visió que tenim de l’alumnat, del paper que juguen els docents en el disseny i planificació del temps i l’espai  per atendre a la diversitat, la flexibilitat de les programacions, els factors relacionats amb la creació d’una aula inclusiva, el paper de les famílies, entre altres temes, amb l’objectiu d’aportar eines per afavorir el desenvolupament de l’autonomia i les competències de l’alumnat al màxim de les seves possibilitats. 
Vàrem compartir amb tots els assistents  estratègies i reflexions per poder donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat i perquè la inclusió sigui la base del mètode ensenyament-aprenentatge  i una realitat en tots els centres educatius, encara que som conscients de què queda un llarg camí per recórrer.
Una trobada formativa, molt enriquidora, il·lusionant i engrescadora, que juntament amb l'èxit de la convocatòria i l'alta participació fa que, en el CEIB ens sentim cada vegada més compromesos i il·lusionats amb la nostra tasca.

Tots vàrem quedar amb ganes d'aprendre molts més aspectes i la valoració general dels assistents va ser unànimement  molt positiva.

 

Aquí teniu l’enllaç a la presentació: 

 (Fes click a l'imatge per fer la descàrrega en format pdf)I la bibliografia recomanada per na Silvana Corso en relació al DUA:


Factores que condicionan los procesos de inclusión: cultura, políticas y prácticas educativas:

  o    Ainscow, M., Hopkins, D., Southworth, G. y West, M. (2001). Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de equipos docentes. Madrid: Morata.

 

o    Booth, T. y Ainscow, M. (2002) The Index for inclusion. Developing learning and participation in schools (2nd ed). Bristol: Centre for studies in Inclusive Education.

 

o    Hineni (2008) Enfoque y componentes. Modelo de Evaluación Inclusiva. Disponible en www.evaluacioninclusiva.cl

 

o    Parrilla, A. (2002). Acerca del Sentido y Origen de la Educación Inclusiva. Revista de Educación Latinoamericana de Educación Inclusiva.

 

o    UNESCO (2003) Superar la exclusión mediante planteamientos integradores de la educación París: UNESCO. En: http://unesco.org/educacion/inclusive

 

o    UNESCO (2005) Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: UNESCO. En: http://unesco.org/educacion/inclusive

 

o    UNESCO - OIE (2008). Inclusión Educativa: El camino del Futuro, un desafío para compartir. Documento de discusión de la 48° reunión de la Conferencia Internacional de Educación.


 

Diversificar la enseñanza para responder a la diversidad:

 

o    Celada, J. (2018) Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Revista de los profesionales de la accesibilidad universal. Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal.

 

o    Coll, C y Onrubia,J. (2002) Evaluar en una escuela para todos. En: Cuadernos de Pedagogía N° 38, nov.2002. Barcelona.

 

o    Duk, C. y Loren, C. (2010). Flexibilización del currículum para atender la diversidad. Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 4(1). http://wwwrinace.net/rlei/numeros/vol4-num1/art9.pdf.

 

o    Duk, C., Loren, C. y Fuenzalida, I. (2009). Criterios y orientaciones de flexibilización del curriculum para atender la diversidad en los distintos niveles y modalidades de enseñanza. Santiago de Chile: Ministerio Educación de Chile - Universidad Central.

 

o    Estrategias diversificadas de enseñanza, Plan Apoyo Compartido - Ministerio de Educación (Gobierno de Chile). 2012

 

o    Penalva Buitrago, J. (2007) Análisis crítico de los aspectos teóricos del currículum flexible y abierto. Consecuencias educativas. En: Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 3 (2007) Universidad de Granada, España. http://www.ugr.es/ local/recfpro/rev113COL2.pdf

 

 

Diseño Universal de Aprendizaje:

 o    Alba Pastor, C. (2016). Diseño universal para el aprendizaje: educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas. Madrid: Morata.

 

o    Elizondo, C. (2020) Hacia la inclusión educativa en la Universidad: diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidad. Octaedro

 

o    Elizondo,C. (2020) La inclusión en secundaria. Horsori

 

o    Moreno Angarita, M.; Murillo, A. (2015) Estrategias pedagógicas en el diseño universal para el aprendizaje: una aproximación desde la comunicación educativa. Universidad Nacional de Colombia

 

o    Guía de Diseño Universal de Aprendizaje y propuestas para llevarla a la práctica:

 

o    Alonso, C.; Gallego, D.; Honey, P. (1994). Los Estilos de Aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y Mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero (6ª Edición).

 

o    Alonso, C.; Gallego, D. (2006). Si yo enseño bien... ¿Por qué no aprenden los niños? II Congreso Internacional de Máster de Educación. Editorial Máster Libros. Educando en tiempos de cambio.

 

o    Falco González, P. (2010). Profesores, entendamos, atendamos y respetemos la diversidad en el aula: lo que nos enseña la teoría de los estilos de aprendizaje. Colombia, Informe de Asesoría y Consultoría Especializada.

 

o    Martínez Geijo, P. (2007). Estilos de enseñanza: Un paso adelante en su conceptualización y diagnóstico. Revista de Estilos de Aprendizaje, 11(11), 1-18.

 

o    Rodríguez, A.L. (2015) Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Ed. Trillas

 

o    Tomlinson, C.A., (2008), El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Octaedro.

 

o    TOMLINSON, Carol Ann (2005): Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Paidós.

 

o    CAST (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: Author.

 

Evaluación:


o    Anijovich, R.; Cappelletti, G. (2018) La evaluación como oportunidad. Paidós

 

o    Anijovich, R.; González, C. (2011) Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. AIQUE Educación

 

o  Duk, C.; Murillo Torrecilla, F. (2012) Una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Revista latinoamericana de educación inclusiva 6.1: 11-12

 

o    Marquez Ordonez, A. (Coord.). (2021) Inclusión: acciones en primera persona. Indicadores y modelos para centros inclusivos. Manual práctico. Ed. Grao

 

o    Santos Guerra, M. A. (2019) Evaluar con el corazón. De los ríos de las teorías al mar de las prácticas. Homo Sapiens


    I com a resum d’aquesta ponència ens quedam amb aquesta frase:
Per finalitzar, la presidenta del CEIB va expressar el seu agraïment a la ponent, Silvana Corso  i a n’Irene Ripoll Hazell per les seves interessants aportacions i la seva disposició a col.laborar amb el CEIB i també als participants al Seminari web per la seva assistència.

 

JUNTS FENT COMUNITAT EDUCATIVA!!!

dijous, 22 de desembre de 2022

TROBADA DE PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT A MENORCA 20/12/22

Dimarts es va celebrar la segona de les “Trobades de participació de l’alumnat”, organitzades pel Consell Escolar de les Illes Balears amb col·laboració amb la Conselleria d’Educació, al Consell Insular de  Menorca.Des del CEIB creiem que la participació de l’alumnat  en els centres educatius millora els serveis, la seguretat, la convivència i també les relacions entre els adults i l’alumnat, a més a més és un instrument per al desenvolupament de l'educació democràtica, participativa, inclusiva, igualitària i solidària, per la qual cosa hem de fer passes per a millorar-la.


La Presidenta del CEIB, Josefa Costa Tur, va conduir la Trobada i va donar la benvinguda a tots els assistents. 

Vàrem comptar amb la presència del Sr. Joan Marquès,  Delegat Territorial d’Educació,  el Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, Vicepresident  del Consell Insular de Menorca i Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, la Sra. Mª Magdalena Quetglas, Cap de Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa,  l’assessora tècnica del Servei de Comunitat Educativa, Llucia Juan, l’inspector Coordinador de Menorca i conseller del CEIB, Jaume Mascaró Moll, els inspectors  Josep Mª Domínguez i Silvia Silva, n’ Àngels Mercadal Ametller, Vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca, na Silvia Bassa, secretaria del CEME,  i l’equip d’assessors tècnics del CEIB.


A la Trobada va assistir alumnat representant de tots els nivells de tots els centres educatius de secundària, Batxillerat i FP de Menorca juntament amb un docent responsable de cada centre. 

A l’inici de la Trobada es va entregar un quadernet editat pel CEIB expressament per aquest esdeveniment que els va servir de suport per realitzar les dinàmiques de treball de la jornada.

El Conseller d’Educació va fer una intervenció de manera telemàtica per agrair a la presidenta aquesta iniciativa i per animar l’alumnat a la participació en tots els àmbits de govern del nostre sistema educatiu. També varen intervenir telemàticament Carlos López (Plataforma d’Infància Espanya) , Margarita de Noia, consellera del CEIB en representació del Consell de la Joventut i representants de CANAE.

C:\Users\ceib08\Downloads\1671569373166.jpg


L’objectiu d’aquesta Trobada ha estat crear un espai de debat i comunicació per escoltar l’opinió dels estudiants sobre com ha de ser la seva participació, conèixer les seves inquietuds i necessitats i sobretot empoderar-los per fomentar la seva implicació i participació efectiva en els seus centres i en els òrgans d’àmbit superior.Des del Consell Escolar de les Illes Balears consideram que la participació de l’alumnat és de cabdal importància per a la millora del nostre sistema educatiu. Participar activament en la presa de decisions en els centres educatius i en el seu propi aprenentatge com a membres de l'escola i la comunitat, és una part imprescindible d’aquest procés. Necessitem escoltar les veus dels estudiants per a millorar l'experiència escolar integral de la comunitat educativa. 

Defensem que la participació ha de ser tant un procés acadèmic com una tasca en el compliment de drets educatius i de justícia social.

 
Al final de la Trobada la presidenta va agrair especialment als alumnes de l’IES Mª Àngels Cardona l’elaboració del refrigeri i a tots els assistents la seva participació en la Trobada. La jornada va ser tot un èxit i, malgrat ser conscients que queda un llarg camí per endavant, continuarem treballant per aconseguir que la participació de l’alumnat esdevingui una realitat a tots els centres.

TOTS JUNTS HO ACONSEGUIREM!!!


 PLE PRESENCIAL - 15 de desembre  de 2022

Divendres horabaixa es va dur a terme un Ple extraordinari que va tenir lloc a la FELIB  de Palma i va comptar amb la compareixença del Conseller d’Educació i Formació Professional, el Sr. Martí X. March i Cerdà. També varen assistir el Director General de Planificació, Ordenació i Centres, el Sr. Antoni Morante i el Secretari General, el Sr. Tomeu Barceló.

La Presidenta va obrir la reunió donant la benvinguda a tots els assistents i aprovant, amb l’acord de tots els participants, l'acta del dia anterior i, seguidament  va informar de l’èxit de la primera Trobada d’alumnat, en aquest cas d’Eivissa i Formentera,  on varen participar tots el centres de secundària de les dues illes i que es va realitzar el passat 18 de desembre a Eivissa. La pròxima serà a Menorca el proper dimarts dia 20 de desembre al Consell Insular de Menorca i estem segur que també serà tot un èxit. 

També va comentar les dates previstes de les properes trobades que es realitzaran a Mallorca. A Palma previsiblement es duran a terme a l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB els dies 26 i 27 de gener i 16 i 17 de febrer, a Porreres el 3 de febrer  i a Sa Pobla el 10 de febrer.

A continuació va informar de la realització del segon seminari del ‘II Cicle de seminaris web’, “Aprenentatges i reflexions compartides II”, que es va dur a terme el passat 13 de gener.  Els ponents varen ser en Manel Perelló, director del centre de formació de directors (CFIRDE) i  n’Iñaki Aikart, docent del CEIP Verge de Lluch i antic portaveu de l'Assemblea de Docents; també  comptàrem amb la col·laboració de dos  consellers del CEIB: na Glòria Ferrer, representant de les famílies i l’inspector Iñaki Monge, persona de reconegut prestigi. El tema, en aquesta ocasió, va ser “L’ autonomia de centres: Gestió, lideratge i participació democràtica”


Una vegada donades aquestes informacions va fer la seva intervenció el Conseller d’Educació, el Sr Martí X. March que va agrair la invitació i la iniciativa del Consell Escolar de les Illes Balears de dur endavant les “Trobades de participació de l’alumnat” a les diferents illes. 

Seguidament, va presentar els pressupostos de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per l’any 2023.

Explicà que l’ objectiu dels pressupostos és la millora de la qualitat del sistema educatiu: Programes de digitalització, aules digitals, inclusió, servei de menjador, ajuda a les famílies amb les activitats extraescolars, transport escolar (la Conselleria assumeix  tot el transport escolar dels centres d’educació especial).

El conseller digué que els pressupostos eren continuistes  i marcaven un passat, un present i un futur; concluent que s’havia millorat el sistema educatiu però encara quedava molta feina per fer i poder donar resposta als nous reptes del segle XXI.Q:\Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)\06_REUNIONS\1. Reunions PLENS\13. PLE_15_12_2022\1671191000980.jpg

Una vegada acabada l’exposició per part del conseller, els  assistents varen tenir l’oportunitat de plantejar les consideracions i preguntes que trobaren oportunes, establint-se un debat que, com sempre, va ser molt intens i interessant, en la línea de demanar que els pressupostos han d’apostar per reduir el déficit de finançament i que la inversió ha d’anar destinada a reduir les desigualtats i generar oportunitats per tot l’alumnat, començant per potenciar l’educació de 0 a 3 anys.

Així mateix, tots, en línies generals,  concloguerem que la millora educativa sempre ha d’anar de la mà de la millora del benestar de tots els integrants del sistema educatiu, alumnat, docents, famílies i professionals diversos. 

A continuació, el Sr. Antoni Morante va informar de la previsió de licitar 40 projectes d’infraestructues per a la construcció i l’ampliació de nous centres i el proper dilluns s’aprovarà una partida pel Consell de Govern destinada a l’IBISEC.

Per finalitzar, la presidenta, com a representant de les famílies, va concloure que és essencial que tots els decrets, resolucions i plans de la Conselleria vagin acompanyats de la dotació econòmica, la formació i l’acompanyament necessari per al seu òptim desplegament. I en aquest sentit, va recalcar la percepció general de la necessitat dels centres de PTs,  ATEs i altres recursos d’atenció a la diversitat; manifestant l’esperança de què el Decret d’inclusió sigui una palanca per millorar l’atenció a l’alumnat de necessitats de suport educatiu.

Agraint l’assistència de tots els participants i especialment la del Conseller, la presidenta va donar per acabada la reunió desitjant unes Bones Festes a tots els assistents al Ple.


dijous, 15 de desembre de 2022

SEGON SEMINARI WEB “Autonomia de centres: Gestió, lideratge i participació democràtica” 13 de Desembre 

Ahir vàrem dur a terme  el segon seminari web del Cicle “Aprenentatges i reflexions compartides II", el tema en aquesta ocasió va ser “L’ autonomia de centres: Gestió, lideratge i participació democràtica”. El seminari va estar a càrrec dels ponents  Manel Perelló, director del centre de formació de directors (CFIRDE) i de n’Iñaki Aikart, docent del CEIP Verge de Lluch i antic portaveu de l'Assemblea de Docents; també vàrem comptar amb la col·laboració de dos  consellers del CEIB: na Glòria Ferrer, representant de les famílies i n'Iñaki Monge,  persona de reconegut prestigi.

Després de les intervencions dels dos ponents, els col·laboradors exposaren la seva visió sobre el tema en qüestió i, a continuació, s’obrí un espai de debat on tots els participants i els assistents vàrem poder exposar les seves preguntes i comentaris. 

           
Q:\Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)\12_WEBINAR\CURS 22-23\CARTELL WEBINAR.png
                      


Moltes varen ser les qüestions que es plantejaren, a les quals es va intentar donar resposta a travers d’un diàleg compartit, entre les quals caldria destacar:

  • Què entenem per autonomia? Quin propòsit té? La mateixa autonomia per tots els centres? Com rendim comptes? Com assignam recursos? 

  • Com es conforma l’equip docent del centre? Com es conforma l’equip directiu? Qui pren les decisions? Coordinar professors o tenir equips de treball? Qui lidera?


                                           Els ponents varen coincidir en què:

  • L ’autonomia pot ser un factor de millora educativa, si consisteix en entendre un centre educatiu com a una comunitat de persones al voltant d’un projecte comú compartit per millorar la qualitat de l’ensenyament . 

  • L ’objectiu de l’autonomia dels centres ha de ser millorar el desenvolupament holístic de l’alumnat.

  • Els centres han de tenir una  llibertat per innovar, una llibertat basada en la confiança.

  • L’ autonomia ha d’anar acompanyada de processos continus d’avaluació de la tasca de tots els agents implicats: administració, equips directius, famílies i alumnat, i ha de ser una avaluació contextualitzada a la realitat de cada centre. Ha d'ésser també una avaluació formativa i formadora, per poder implementar mesures de millora.  

  • L’ autonomia no es possible sense els recursos necessaris.

  • L’ autonomia ha de garantir la participació democràtica efectiva de tota la comunitat educativa  serà, per tant, un exercici de responsabilitat compartida. Especialment s’ha de posar en valor la importància de la participació de l’alumnat, escoltar la seva veu, facilitar-lis espais perquè puguin expressar les seves inquietuds i opinions i que aquestes esdevinguin canvis en els centres educatius.

  • El PEC, la PGA i els plans de millora han de ser documents participatius i les decisions han de garantir els principis d'equitat, professionalitat i participació dins un sistema inclusiu. Participació efectiva, real i democràtica de tots els actors implicats.

  • ….


 

                                                             

Encara varen quedar temes sobre la taula, com l’elecció dels equips directius, el lideratge compartit,  la selecció del personal i d’altres, haurà de ser en una pròxima ocasió.

Tots vàrem quedar amb ganes d'aprendre molt més aspectes i la valoració general dels assistents va ser unànimement  molt positiva.

La presidenta del CEIB va agrair als ponents Manel Perelló i Iñaki Aikart les instructives intervencions  i la  col.laboració de na Glòria Ferrer i n’ Iñaki Monge, que enriquiren molt el seminari. I com no, el més important, l’assistència de totes les persones que hi participaren. 


SEGUIM FENT COMUNITAT EDUCATIVA!!!