diumenge, 11 de maig de 2008

Comissió permanent dia 6 de maig

El dia 6 de maig va tenir lloc una reunió de la comissió permanent a la qual se va aprovar la comissió i ponent que elaboraran l'informe 7/2008 sobre l'avantprojecte d’ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es regula la implantació del Programa de re utilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
La comissió serà la de finançament de l'ensenyament i recursos humans i el ponent serà el conseller Sr. Amador Alzina.
La comissió se reunirà el proper dimarts, 13 de maig.