dimarts, 13 de maig de 2008

Comissió de finançament i recursos humans

Avui ha tingut lloc la reunió d'aquesta comissió específica per a analitzar i aprovar les aportacions presentades al projecte d'ordre de la consellera d'Educació i Cultura per la qual se regula la implantació del Programa de Reutilització i la creació d'un fons de llibres de text i material didàctic en els centres sostinguts amb fons públics.

El ponent, Sr. Alzina, ha recollit les aportacions aprovades que contituiran el projecte d'informe 7/2008.

Aquest projecte d'informe s'ha elevat a la propera comissió permanent per a la seva aprovació.