dilluns, 19 de maig de 2008

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tingut lloc la reunió de la comissió permanent que ha aprovat l'INFORME 7/2008 sobre l’avantprojecte d’ordre per la qual es regula la implantació del Programa de Re utilització i la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic per a l’educació primària en els centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i s'ha elevat al ple que se celebrarà el dia 30.
També s'ha aprovat l'avantprojecte de pressupost per l'any 2009.