dimarts, 22 de novembre del 2022

 ACTIVA’T, ASSOCIA’T, PARTICIPA! 

Amb aquest lema Educació vol impulsar la participació de l’alumnat de secundària el Dia Internacional de l’Estudiant.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional treballa en la promoció de la participació dels estudiants als centres educatius de secundària. Es tracta d’un aspecte recollit a la Llei d’Educació de les Illes Balears. I,  coincidint amb la celebració del 17N, Dia Internacional de l’Estudiant, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va recordar que “un dels nostres objectius és incentivar la participació activa dels estudiants, així ho recull la Llei i estam treballant activament per fer-ho possible”. 

Participar és ser i sentir-se inclòs en un col·lectiu en el qual considerar-se part activa, que en l’àmbit educatiu vol dir, principalment, ser protagonista del propi procés educatiu. Per mitjà dels diferents mecanismes de participació (juntes de delegats/des, Consell Escolar, associacions d’alumnat, etc.) a més de tenir l’oportunitat de poder expressar les seves preocupacions, s’afavoreix la convivència dins el centre i es permet generar vies per fer aportacions al conjunt de la comunitat educativa.

L’estudiant com a protagonista

A partir d’aquest curs 2022-23, el Servei de Comunitat Educativa treballa en l’aportació de recursos i orientació en relació amb la participació de l’alumnat, tant per als estudiants com per als equips dels centres dedicant una persona a aquest objectiu. “Està clar que actualment la participació de l’alumnat no és la desitjable i per això hem decidit destinar personal específic a l’estímul d’aquesta participació perquè és un element que contribuirà clarament a la millora del sistema educatiu” ha explicat la directora general.

Per incrementar la participació de l’alumnat en els processos i en la vida del centre és necessària la sensibilització i implicació de tots els membres de la comunitat educativa. Per tot això és fonamental posar a l’abast eines per conèixer, valorar i escollir les vies que possibiliten la participació de la comunitat educativa – i en especial de l’alumnat- dins els centres.

Una de les primeres iniciatives que s’han impulsat en el marc del 17N ha estat enviar una carta i un cartell informatiu als centres de secundària de les Balears demanant la seva col·laboració per incentivar la participació activa de l’alumnat, destacant que la implicació de l’alumnat en el procés educatiu i la seva participació en les decisions de centre, són factors per fomentar la seva motivació i afavorir el sentiment de pertinença. A més, ja s’ha activat un apartat específic al site del Servei de Comunitat Educativa a la web de la Conselleria en el que es poden trobar  guies i informació en relació amb les formes i mitjans de participació. Una de les finalitats d’aquesta iniciativa és la d’oferir l'acompanyament i l'orientació per a la creació, constitució i registre d'associacions d'alumnat.

A més, la Conselleria col·labora i participa en distintes iniciatives per incentivar la participació activa dels estudiants. Com la “Trobada de participació de l’alumnat” organitzada pel Consell Escolar de les Illes Balears el passat divendres 18 de novembre a Eivissa amb la col·laboració de la Conselleria.

Cal recordar que incentivar la participació activa dels estudiants, fomentant la presa de consciència del poder transformador de la implicació al procés educatiu al llarg de la vida, és un dels reptes de la recentment aprovada Llei d’Educació de les Illes Balears. En aquest sentit, actualment s'està tramitant el Decret de Partcipació en el qual es crea la Mesa d'Estudiants.

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongactivarsquot-associarsquot-participa-baix-aquest-lema-educacioacute-vol-impulsar-la-participacioacute-de-lrsquoalumnat-de-secundagraveria-el-dia-internacional-de-lrsquoestudiantstrong