dimecres, 23 de setembre del 2020

REUNIÓ DEL PLE

Acabam de tenir una reunió del Ple del CEIB amb la participació del conseller Martí Marc, el secretari general Tomeu Barceló, els directors generals Antoni Morante i Antoni Baos i les directores generals Rafaela Sánchez i Amanda Fernández. També ha estat present el Delegat Territorial de Menorca Joan Marquès.
El motiu de la reunió era parlar de l'inici de curs en temps de Covid-19 i el format ha estat deferent d'altres vegades: 
- En primer lloc el conseller Martí March ha feu una breu introducció a la situació escolar en temps de Covid-19.
- Després han intervengut més de 20 membres del CEIB per a plantejar preguntes sobre la situació que viven els centres, famílies, professorat i alumnat; així com l'altre personal que intervé a l'educació. També sobre programes i projectes que han hagut de canviar per la pandèmia. 
- A continuació el conseller i demés membres del Departament han respost a les preguntes i han resolt els dubtes plantejats.

El president del CEIB ha proposat que aquesta no sigui sinó la primera d'altres reunions que es puguin tenir com a finalitat fer un seguiment del curs escolar actual. També que es poden realitzar reunions més sectorials on es resolguin aspectes més concrets com ratios, espais, suport educatiu, currículum, etc. 
divendres, 18 de setembre del 2020

REUNIÓ DEL PLE

 Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB per videoconferència on es varen comentar i/o prendre els acords següents:

- Informació sobre el ple del dia 23 del present amb l'assistència del conseller i equip del gabinet per a tractar l'inici de curs escolar.

- Debat i aprovació de l'informe 3/2020 sobre l'ordre que regula el CPR de les Illes Balears.

- Debat i aprovació del procediment d'elaboració d'un informe sobre la participació del estudiants en el CEIB. Es va aprovar la creació d'una comissió específica temporal a tals efectes.

- Debat sobre la realització d'un seguiment de l'inici de curs per part del CEIB en base al document aprovat el 30 de juny. S'iniciarà després de la celebració del ple de dia 23 de setembre. 


dimarts, 15 de setembre del 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir va tenir lloc una reunió de la CP del CEIB on s'acordaren el punts següents:

- Aprovar el protocol i elevar-lo al ple per a l'elaboració de l'nforme sobre la participació de l'alumnat en el CEIB.

- Realitzar un seguiment de l'inici de curs a partir del document aprovat en el ple de 30 de juny. Al respecte es va acordar sol·licitar una compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per a tractar el tema de l'inici de curs. Es fitxaren unes  condicions per la compareixença.

- Es va afegir la proposta d'afegir el punt de realitzar un seguiment de l'inici de curs en el ple de dia 17.

  

dimecres, 9 de setembre del 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir, dia 8 de setembre vàrem tenir una reunió de la CP del Consell Escolar on es tractaren el temes següents:

1.- Elaboració informe 3/2020 sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Es recolliren les aportacions i el ponent redactarà l’informe que será tramès a tots els membres del ple.

2. Aspectes del Pla d’actuacions del CEIB sobre els quals s’han de prendre decisions:

  • Modificació del Reglament del CEIB
  • Elaboració d’un informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB

3 . Inici de l’anàlisi, revisió i aportació de conclusions i propostes de millora de l’ISE 2017-2018.

Per a finalitzar alguns temes es va decidir convocar una nova reunió de la CP pel pròxim dia 14 de setembre.