divendres, 18 de setembre de 2020

REUNIÓ DEL PLE

 Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB per videoconferència on es varen comentar i/o prendre els acords següents:

- Informació sobre el ple del dia 23 del present amb l'assistència del conseller i equip del gabinet per a tractar l'inici de curs escolar.

- Debat i aprovació de l'informe 3/2020 sobre l'ordre que regula el CPR de les Illes Balears.

- Debat i aprovació del procediment d'elaboració d'un informe sobre la participació del estudiants en el CEIB. Es va aprovar la creació d'una comissió específica temporal a tals efectes.

- Debat sobre la realització d'un seguiment de l'inici de curs per part del CEIB en base al document aprovat el 30 de juny. S'iniciarà després de la celebració del ple de dia 23 de setembre.