dimecres, 23 de setembre de 2020

REUNIÓ DEL PLE

Acabam de tenir una reunió del Ple del CEIB amb la participació del conseller Martí Marc, el secretari general Tomeu Barceló, els directors generals Antoni Morante i Antoni Baos i les directores generals Rafaela Sánchez i Amanda Fernández. També ha estat present el Delegat Territorial de Menorca Joan Marquès.
El motiu de la reunió era parlar de l'inici de curs en temps de Covid-19 i el format ha estat deferent d'altres vegades: 
- En primer lloc el conseller Martí March ha feu una breu introducció a la situació escolar en temps de Covid-19.
- Després han intervengut més de 20 membres del CEIB per a plantejar preguntes sobre la situació que viven els centres, famílies, professorat i alumnat; així com l'altre personal que intervé a l'educació. També sobre programes i projectes que han hagut de canviar per la pandèmia. 
- A continuació el conseller i demés membres del Departament han respost a les preguntes i han resolt els dubtes plantejats.

El president del CEIB ha proposat que aquesta no sigui sinó la primera d'altres reunions que es puguin tenir com a finalitat fer un seguiment del curs escolar actual. També que es poden realitzar reunions més sectorials on es resolguin aspectes més concrets com ratios, espais, suport educatiu, currículum, etc.