dimecres, 9 de setembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir, dia 8 de setembre vàrem tenir una reunió de la CP del Consell Escolar on es tractaren el temes següents:

1.- Elaboració informe 3/2020 sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Es recolliren les aportacions i el ponent redactarà l’informe que será tramès a tots els membres del ple.

2. Aspectes del Pla d’actuacions del CEIB sobre els quals s’han de prendre decisions:

  • Modificació del Reglament del CEIB
  • Elaboració d’un informe sobre la participació de l’alumnat en el CEIB

3 . Inici de l’anàlisi, revisió i aportació de conclusions i propostes de millora de l’ISE 2017-2018.

Per a finalitzar alguns temes es va decidir convocar una nova reunió de la CP pel pròxim dia 14 de setembre.