dilluns, 13 de juliol de 2020

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT

El passat dia 9 de juliol va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent on s'aprovaren i elevaren al ple, els documents següents:

- Informe 1/2020
- Informe 2/2020
- Pla de treball i pressupost 2021

Proposats per esser debatuts i aprovats, si s'escau, en el ple de dia 21 de juliol.