dimecres, 22 de juliol de 2020

REUNIÓ DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB on es tractarem i aprovaren el tema següents:

- Aprovar l'adhesió del CEIB a la proposta-homenatge de donar el nom d'un institut al senyor Andreu Crespí Plaza.
- Aprovació del Pla de treball i avantprojecte de pressupost del CEIB de 2021.
- Aprovació de l'Informe 1/2020 sobre el PLA QUADRIENNAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 2020-2024.
-Aprovació de l’Informe 2/2020 de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears(IEDIB).
-