dimarts, 16 de juny de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc la reunió convocada per a revisar el document de "reflexions sobre l'inici de curs 2020-2021".
Abans d'això, el president va informar que el ponents dels informes que s'han iniciat seran: informe 1, senyor Pere Carrió i informe 2, senyor Jordi Vallespir. Ambdós informes seran elaborats a la comissió d'Ordenació i Innovació.
El documents presentats foren debatuts pels membres de la CP assistents arribant a l'acord d'acceptar diverses incorporacions que ara seran introduïdes en el text final. En posterioritat aquest serà remès al Ple.