dimecres, 1 de juliol de 2020

REUNIÓ DEL PLE

Ahir, va tenir lloc la primera reunió del Ple del CEIB després del confinament administratiu.
Els principals temes que s'abordaren foren:
- Aprovació de la Memòria del CEIB de l’any 2019. 
- Revisió de la situació actual del procés de constitució del CEIB:
 a) Aprovació d’una proposta d’al·legacions i/o observacions al projecte de Decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. 
b) Aprovació de la proposta de retribució del president del CEIB.
- Aprovació de la proposta de resolució del CEIB en defensa del Programa d’intervenció sociocomunitària en els centres educatius de secundària de les Illes Balears.  
- Aprovació de la proposta de reflexions sobre l’inici de curs 2020-2021.