dimecres, 10 de juny de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, mitjançant vídeo conferència, va tenir lloc una reunió de la CP del CEIB, a la qual es tractaren el temes següents:
- Revisió de la situació actual del procés de constitució del CEIB amb esment especial a la proposta d'al·legacions al projecte de Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
- Revisió de l'ordre del dia del proper ple del CEIB que serà convocat pel proper dia 30 de juny, també per vídeo conferència.
- Elaboració d'un document de reflexions sobre l'inici del proper curs 2020-2021, que serà debatut i aprovat, si s'escau, a una propera reunió de la CP que es realitzarà el proper dilluns, dia 15 de juny.