dissabte, 13 de juliol de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSSIÓ PERMANENT


Ahir horabaixa va tenir lloc la que podria esser la darrera reunió de la comissió permanent d’aquest curs escolar.

Es va donar compte als presents de la situació actual en relació a la renovació de membres del CEIB de cara a la seva constitució d’acord amb la composició establerta a la llei modificada del Consells Escolars.

Es varen aclarir alguns aspectes de representativitat relatius al professorat de concertada i a la confederacions d’AMIPA i altres organismes.

També es va exposar que s’han realitzat les gestions perquè les entitats proposin el membres que els corresponen i es suposa que a final del mes de juliol o principis d'agost aquestes hauran donat resposta. Quan arribi la resposta d'almenys 2/3 dels membres es podrà convocar l’acte de constitució del nou CEIB. Donat que el mes d’agost és inhàbil, es suposa que es podrà convocar a meitat de setembre.   

Per altra banda es va avançar en l’elaboració d’un protocol-guia per a l’elecció del president i vicepresident de l’organisme, que és la primera  tasca que haurà d’abordar el nou CEIB.