dimarts, 25 de juny de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tengut una reunió de la CP on s'ha explicar tot el procés per a la constitució del CEIB a partir de la modificació de la Llei dels Consells Escolars. 
En primer lloc s'han repassat la situació respecte als nous membres. Els casos que presenten dificultat seran consultats a serveis jurídics.
També s'han abordat les dificultats originades per alguns articles de la llei en relació a la constitució del CEIB i a l'elecció del seva presidència i vicepresidència. 
Els dubtes que ocasiona la llei i el procés per la constitució de l'organisme seran tractats a una nova reunió de la CP per a sol·licitar, si cal, un aclariment al Parlament de les Illes Balears.
Mentrestant, es sol·licitarà a les organitzacions que en formen part el nom/s dels seus representants i en tenir el quorum establert es comunicarà al conseller perquè convoqui el Ple constituent.