dijous, 12 de setembre de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la comissió permanent on es varen tractar el temes següents:
- Informar de les entitats que han fet proposta de membres del CEIB i de les que encara estan pendent. Actualment no hi ha el quorum necessari per a convocar el ple constituent. 
- Seguidament es va comentar la resposta dels serveis jurídics al dubtes que presenta la Llei 15/2019. La interpretació que fa l'informe jurídic es coherent amb les decisions que fins ara ha pres la comissió permanent.
- A continuació es va retocar i aprovar el protocol que estableix les passes a seguir per a coaptar  les dues persones de prestigi reconegut. Aquest protocol haurà de ser aprovat en ple.
. Després d'això es va finalitzar i aprovar el protocol que ha de servir per elegir els president i vicepresident del CEIB. Aquest protocol també haurà de ser aprovat en ple.
- Finalment es va aprovar amb algunes modificacions el projecte de pla d'activitats i pressupost del CEIB de l' any 2020. Aquest projecte haurà de ser aprovat en ple.