dimarts, 3 de juliol de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la CP a la qual s'ha decidit el ponent i de la comissió específica per a l’elaboració de l’Informe sobre el Projecte Ordre del conseller d’Educació i Universitat de x de x de xx per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (Informe 5/2018): 
- Ponent, senyor Enric Pozo
- Comissió Específica: Ordenació i Innovació