divendres, 13 de juliol de 2018

REUNIÓ DE LA C. ESPECÍFICA D'ORDENACIÓ

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la comissió específica d'Ordenació i Innovació a la qual es varen debatre i acceptar diferents aportacions per l'elaboració de l'informe 5/2018, sobre el projecte d'ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen el programes de qualificació inicial de les Illes Balears que ara s'elevarà a la propera comissió Permanent.