dissabte, 30 de juny de 2018

RESOLUCIÓ EN DEFENSA DEL DOCENTS

El CEIB dóna suport a la comunitat educativa i especialment al professorat
"Davant la reiteració dels atacs i les campanyes de difamació i desprestigi del professorat de Catalunya, del País valencià i de les Illes Balears i especialment dels docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, que en aquest cas es tradueixen en actuacions per part de la fiscalia, el Consell Escolar de les Illes Balears els vol fer costat i els reconeix la seva professionalitat i bones pràctiques, regides pels principis de justícia, veracitat i objectivitat, en la seva tasca d’educar l’alumnat.
Els professionals de l’educació actúen d’acord amb els valors que afecten a la convivència en societat, tals com llibertat, justícia, igualtat, pluralisme, tolerància, cooperació, respecte i esperit crític, amb la finalitat de formar ciutadans de ple dret i procurar una societat equitativa, en un entorn saludable i sostenible.
L’escola no està aïllada ni deslligada de la societat i es veu afectada pels esdeveniments que s’hi donen. En aquest sentit, forma part de la tasca educativa dels docents procurar les eines i les estatègies perquè els futurs ciutadans aprenguin a llegir la realitat quotidiana i assolesquin les competències socials i ciutadanes bàsiques d’autonomia i iniciativa personal. Així, davant la complexa situació política derivada de la relació entre l’Estat espanyol i Catalunya, davant el conflicte que va generar la repressió de l’1 d’octubre, és lògic que l’alumnat tengui preguntes i interrogants i que el professorat faciliti a les aules el pertinent debat i les oportunes reflexions sobre aquests fets.
Per al bon funcionament del sistema educatiu no és convenient que es promoguin campanyes de desprestigi de la comunitat educativa i molt menys del professorat, com s’està fent des de determinats sectors mediàtics i polítics, que no tenen cap base i que responen a interessos partidistes que, en comptes de procurar la convivència i el respecte, fomenten la confrontació social.
El Consell Escolar de les Illes Balears, per tant, se solidaritza amb el professorat i les entitats socials que defensen la llibertat de cátedra i la formació de l’esperit crític de l’alumnat davant les actuals campanyes de menyspreu i desprestigi de la comunitat educativa."
(Resolució aprovada pel plenari del CEIB el dia 28 de juns de 2018)