divendres, 29 de juny del 2018

REUNIÓ DEL PLE

Ahir, dia 28 de juny, va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB.

Era una reunió important perquè s'havia fet la renovació dels membres del CEIB després de dos anys de la seva recomposició i es duien temes importants,


En concret es varen debatre i aprovar els informes 2, 3 i 4 de 2018 i la proposta de modificació de la llei dels consells escolars.

També es va aprovar una resolució en defensa dels docents.

La proposta de modificació de la llei fou aprovada i ara es proposarà al conseller d'Educació i Universitat que sigui tramesa al Govern.

Dels tres informes, el primer (Informe 2/2018) era sobre el Model Lingüístic de les Illes Balears i va ser molt laboriós perquè hi havia entitats que trobaven que s'havia de retornar a la Conselleria per diferents causes però sobretot perquè no s'havia consultat a tota la comunitat educativa. Tampoc es veia bé que l'informe sobre el Model coincidís amb la tramitació del Pacte per l'Educació que actualment s'està debatent en Comissió del Parlament. Després del pertinent debat es va decidir continuar amb l'elaboració de l'informe i aquest fou aprovat.


Els informes 3/2018 i 4/2018 s'aprovaren per assentiment.