dimarts, 12 de juny del 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual es varen debatre els informes 2, 3 i 4. Els tres informes varen quedar aprovats per esser tramesos al plenari del CEIB que es preveu que es realitzi el dia 28 de juny. 
A més es va aprovar una resolució en defensa del docents que també haurà de ser debatuda i aprovada en el proper ple.