dimarts, 2 de febrer del 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tingut una reunió de la Comissió Permanent on com a principals aspectes tractats s'ha informat de la darrera Junta de Participació Autonòmica celebrada a Madrid i de la situació de la llei de modificació de la composició de CEIB. 
Per altra banda s'han decidit els ponents dels nous informes:

 
Informe 2/2016: Esborrany de Decret sobre la competència comunicatica en llengües estrangeres: Sr. Bartomeu Barceló
Informe 3/2016: Esborrany de Decret sobre Formació del Professorat: Sr. Miquel Oliver.
Ambdós informes aniran a la comissió específica d'Ordenació.