dijous, 4 de febrer de 2016

REUNIÓ DEL PLENARI

  Avui hem tengut una reunió dels plenari del CEIB per a debatre els informes sobre el procés d'escolarització i els tres informes de modificació dels currículum.
 El primer informe sobre escolarització, el nom del qual és:"INFORME NÚM. 10/2015 sobre l’ Avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xxxxxxxx que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial, de les Illes Balears", ja s'ha aprovat però ha estat tan treballlat que hem esgotat el temps i hem hagut d'ajornar el debat i aprovació del altres informes. 
Haurem de convocar una nova reunió del Plenari per acabar l'ordre del dia. Ja us informarem de quan es celebrarà.