dimecres, 28 d’octubre de 2015

INFORME SE ESTAT


Des del Consell Escolar de l'Estat ens informen que ja tenen publicat l'Informe del Sistema Educatiu corresponen al curs 2013/2014

Informe SE Estat

INFORME SE D'ASTÚRIESDes de Astúries ens fan saber que tenen publicat l'Informe del seu sistema educatiu corresponent al curs 2012/2013.

Podeu trobar els informes en aquest enllaç:

Informes sobre el SE d'Astúries

dimarts, 27 d’octubre de 2015

CURRÍCULUM BIMODAL

Ara que es torna parlar dels currículums aprofit l'ocasió per a dir que em dóna la sensació que l'actual model de currículum és una de les principals causes del fracàs escolar.

L'alumnat ha d'aprendre massa coneixements diversificats i sovint no té la suficient capacitat per assolir el nivell que se li exigeix i fracassa. Altres països ja jhan fet passes més encertades que les nostres per a trobar una solució a aquest problema de l'ensenyament.

El coneixement, que és global, es fracciona en un nombre exagerat de matèries que rarament segueixen unes pautes seqüenciades de dificultat per manca de coordinació didàctica dels materials i del propi professorat. Al marge d'això, la proposta oficial de currículums es diversifiva per una banda en continguts per matèries o àrees i per l'altra en competències bàsiques - que són les que s'avaluen pels organismes internacionals, nacional i IAQSE -. Aquesta quadratura del cercle no pot funcionar mai.

D'aquesta manera el currículum per àrees i continguts es converteix en una carrera d’obstacles que només els alumnes amb més altes capacitats superen i acaben amb èxit els seus estudis. Però molts, la majoria, queden pel camí per aquesta mateixa causa.

Si giram el cap enrere en el temps veurem que tot segueix igual com sempre o que s'han afegit entrebancs.  Allò que s'ensenya i com s'ensenya és el mateix que s'ensenyava temps enrera però actualitzat i multiplicat per cent. Així no es va enlloc.
S'ha de fer un nou model de currículum adaptat a les exigències de la societat on el coneixement evoluciona a gran velocitat.

Ja no fa falta aprendre de memòria tots els coneixements perquè aquests es troben a l’abast de tothom gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Allò que hem de fer és simplificar i facilitar l'aprenentatge amb un nou enfocament. 
S'ha de diferenciar entre els coneixements o continguts que s'han de memoritzar perquè són bàsics i s’ha de saber i els coneixements que s'han d'aprendre fent-los o treballant-los. Segurament aquests són els que descuidam més.

Quan l'alumnat realitzi les activitats pràctiques - LES QUE S'APRENEN  FENT O TREBALLANT  (INCLOSOS ELS EXÀMENS) - sempre ha de poder tenir a l'abast els seus materials o allò que anomenem MEMÒRIA AUXILIAR o guia personal.

Per això i fins que trobem una millor solució, aconsellam aquest ENFOCAMENT BIMODAL que s'està experimentant amb èxit.

Pere Carrió Villalonga

Per a més informació:

dilluns, 26 d’octubre de 2015

ANIMACIÓ A LA LECTURA


“La lectura ha de fer-se per contagi i ha de contagiar”

En aquest temps en que l’ús de les tecnologies s’ha estès a tot l’alumnat això potser ha provocat un descens en la lectura de contes i llibres. La lectura no s’ha de fer per obligació sinó per satisfacció. Els nostres alumnes han de redescobrir el plaer de la lectura.
Al llarg dels anys de contacte amb els centres escolars hem observat que els infants quan són petits llegeixen tot allò que se’ls hi proposa – contes, poesies i narracions – però que quan creixen perden aquest interès i, sobretot fora de l’escola, deixen de cercar llibres perquè han perdut la necessitat de llegir.
.


Sobre aquest tema vull fer alguns comentaris. En primer lloc sobre la tasca que al respecte poden fer els centres escolars. Sabem que les lectures obligatòries de llibres de caire literari – contes o narrativa – no és un bon camí per a interessar els nostres escolars. Una proposta millor és crear incentius de lectura mitjançant tècniques més lúdiques. El primer que ha de fer un centre és decidir que la lectura és un objectiu prioritari. Fet això existeixen mil i una estratègies per interessar a l’alumnat en la lectura. Una cosa important és tenir una bona biblioteca d’aula on l’alumnat pugui tenir a l’abast llibres adaptats al seu nivell de lector. En els centres d’educació secundària, el centre motor potser la biblioteca del centre. El pla de foment de la lectura ha de completar-se en el disseny d’activitats dirigides a interessar l’alumnat en crear lectures pels companys, a aventurar-se a escriure poesies i contes i a intercanviar les seves produccions. Un club de lectura on els mateixos lectors o persones que escriuen contes o llibres – que poden ser pares o mares de l’alumnat - expliquin les històries més interessants que han escrit o llegit. Entre aquestes tasques, les famílies hi han de tenir un paper molt rellevant i en el pla d’animació a la lectura no es pot descuidar aquelles que no tenen llibres a ca seva. Per solucionar això, per exemple, es pot convidar-les a utilitzar el servei de préstec.
La nostra principal proposta és que si la lectura és un objectiu principal del centre no pot mancar temps per la lectura. L’horari escolar pot deixar un espai diari a aquesta tasca d’animació a la lectura sense perjudici de les demés àrees.

Pere Carrió Villalonga