dijous, 24 de març de 2011

Los docentes, conciencia educativa de la sociedad


La sociedad ha cambiado, nuestros alumnos han cambiado, la escuela ha cambiado y los profesores debemos cambiar. Pero ¿hacia dónde, de qué manera, cuáles de nuestras competencias tradicionales deben modificarse y cuáles deben permanecer? La calidad del sistema educativo depende en gran parte –aunque no únicamente, por supuesto- de la calidad de los docentes. Al revisar las reformas educativas emprendidas en todo el mundo en los últimos decenios, se comprueba que han tenido éxito las que se basaban en una mejora del profesorado y han fracasado las demás. Reflexionar sobre nuestra profesión me parece imprescindible y urgente. Más todavía en una situación como la española en que el profesorado sufre una crisis de identidad y de desánimo. Por todo lo cual, aplaudo la iniciativa del Consejo Escolar del Estado de abrir este debate y espero que se prolongue.
José Antonio Marina

(continúa)
Article complet:
http://www.educacion.es/cesces/revista/n16-presentacion.pdf

Revista Participación Educativa

dissabte, 12 de març de 2011

Reunió de la comissió permanent

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB on s'aprovà el projecte d'Informe 3/2011, sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears. Ara se posa a disposició per esmenes i finalment anirà al ple del dia 31 de març.

dimecres, 9 de març de 2011

Reunió de la comissió d'Ordenació

El dilluns passat tingué lloc una reunió de la comissió d'Ordenació on se va iniciar el procés d'elaboració de l'Informe 3/2011, sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula el bloc de formació pràctica dels ensenyaments esportius de règim especial i el projecte final dels ensenyaments esportius de grau superior a les Illes Balears.

dimarts, 8 de març de 2011

ESTUDI SOBRE RESULTATS ESCOLAR PER GÈNERE

PRINCIPALS CONCLUSIONS PROVISIONALS DE L'ESTUDI

Conclusió 1ª. Els homes tenen més dificultats que les dones per a prosperar en el sistema educatiu espanyol. Tenen més suspesos, repeteixen més, abandonen abans el sistema educatiu i es graduen en menor proporció que les seves companyes.
Conclusió 2ª. El menor èxit escolar dels homes és un fenomen que es manifesta des de fa ja diversos anys, curs després de curs, en totes les Comunitats Autònomes, fins i tot en aquelles que tenen millors resultats, en tots els nivells educatius, des de la Primària a l'Educació Superior, i en tots els indicadors de progrés relacionats amb la promoció i la titulació.
Conclusió 3ª. El menor èxit dels homes en els resultats acadèmics de promoció i titulació no sembla correspondre's amb els resultats en les avaluacions externes de diagnòstic, tant internacionals com estatals o autonòmiques. En aquestes avaluacions, en les quals es valoren nivells de competències bàsiques, els homes espanyols obtenen resultats diferents als de les seves companyes, però no inferiors. Solen obtenir millors resultats en competència matemàtica i en ciències i pitjors en competència lingüística.

Document complet
Annex complet de dades

dissabte, 5 de març de 2011

Videos de les VI Jornades Educació Infantil a Menorca


En el següent enllaç hi trobareu un reproductor amb els vídeos de les conferències i comunicacions de les VI Jornades: Bernard Aucouturier, Carmen Maestro i altres.

Un de cada dos nens repeteix curs abans dels quinze anys

Màlaga, 4 de març de 2011

Un informe elaborat pel Consell Escolar de Navarra revela que el 48% dels nens ha repetit un curs abans d'arribar als 15 anys, mentre que el percentatge es redueix a una mica més del 36% en el cas de les nenes. La Junta de Participació Autonòmica, formada pels presidents dels Consells escolars autonòmics i de l'Estat, s'ha reunit avui per analitzar mesures a prendre davant d'aquestes estadístiques.L'estudi mostra com aquesta diferència es comença a manifestar des dels 8 anys, edat en la qual el 7% dels nens i el 5% de les nenes es troben en un curs inferior al que haurien d'estar estudiant, i no fa sinó crèixer a mesura que l'edat avança.

El fenomen es dóna a totes les comunitats autònomes des de fa anys i, tot i que se'n desconeixen els factors que l'originen, des del Consell Escolar de l'Estat s'afanyen a subratllar que aquestes dades no reflecteixen un problema genètic en relació amb la capacitat intel·lectual. Tanmateix, s'assegura que les expectatives d'èxit escolar són més baixes en el cas dels nens.

La Junta de Participació Autonòmica s'ha reunit avui a Màlaga per analitzar les estadístiques de fracàs del sistema educatiu espanyol i per buscar mesures que permetin als nens i nenes assolir el màxim progrés en els estudis.
La notícia a la premsa:
LA RAZÓN 1
LA RAZON 2
LA VANGUARDIA
DIARIO DEL SUR