dimarts, 8 de març de 2011

ESTUDI SOBRE RESULTATS ESCOLAR PER GÈNERE

PRINCIPALS CONCLUSIONS PROVISIONALS DE L'ESTUDI

Conclusió 1ª. Els homes tenen més dificultats que les dones per a prosperar en el sistema educatiu espanyol. Tenen més suspesos, repeteixen més, abandonen abans el sistema educatiu i es graduen en menor proporció que les seves companyes.
Conclusió 2ª. El menor èxit escolar dels homes és un fenomen que es manifesta des de fa ja diversos anys, curs després de curs, en totes les Comunitats Autònomes, fins i tot en aquelles que tenen millors resultats, en tots els nivells educatius, des de la Primària a l'Educació Superior, i en tots els indicadors de progrés relacionats amb la promoció i la titulació.
Conclusió 3ª. El menor èxit dels homes en els resultats acadèmics de promoció i titulació no sembla correspondre's amb els resultats en les avaluacions externes de diagnòstic, tant internacionals com estatals o autonòmiques. En aquestes avaluacions, en les quals es valoren nivells de competències bàsiques, els homes espanyols obtenen resultats diferents als de les seves companyes, però no inferiors. Solen obtenir millors resultats en competència matemàtica i en ciències i pitjors en competència lingüística.

Document complet
Annex complet de dades