dissabte, 30 d’octubre de 2010

Extra "El País" Educació Balears

El diari "El País" d'ahir contenia un "extra" sobre educació a les Balears, prou interessant. Destacan l'entrevista al conseller Bartomeu Llinàs, la informació sobre FP, aules digitals, lectoescriptura, abandonament escolar i el reportatge sobre "Les escoles republicanes".

Extra "El País"