dimarts, 26 d’octubre del 2010

Reunió del Ple del CEIB

El passat divendres dia 22 d'octubre va tenir lloc un ple del CEIB en el qual s'aprovaren:

  • L’Informe 3/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei Orgànica 2/2006, 3 de maig, d’Educació, a les Illes Balears.
  • L’Informe 4/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el desenvolupament curricular dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, 3 de maig, d’Educació, a les Illes Balears.
  • L’Informe 5/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el currículum i l’organització dels cursos de l’especialitat de Musicologia del grau superior dels ensenyaments de música a les Illes Balears que correspon al període d’experimentació de la implantació de l’especialitat.
  • L’Informe 6/2010 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula la jornada i l’horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle (0-3).

Posteriorment es va aprovar el projecte de pressupost anual de 2011, així com la memòria anual del CEIB de 2009.