dijous, 4 de novembre de 2010

Reunió comissió d'Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu.

Ahir dia 3 de novembre es va dur a terme una reunió de la comissió d'Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu.


Es varen debatre les aportacions rebudes al projecte de Decret pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa en les centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears i les aportacions rebudes al projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Cultura per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, a les Illes Balears.


Finalment es va aprovar l’elevació dels esborranys dels Informes 7 / 2010 i 8/2010 a la Comissió Permanent.