dilluns, 8 de febrer de 2010

Reunió de Presidents de "Consells Escolars"


Els passats dies 3, 4 i 5 varen tenir lloc unes jornades de treballs dels Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat, a Palma, per tal de preparar el "XX Encontre" que tindrà lloc a Toledo durant el mes de maig.