dimarts, 9 de febrer de 2010

Nova vice-presidenta del CEIB

Graciliana Pascual pren possessió del seu càrrec com a vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears


El conseller d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs, ha assistit avui a la presa de possessió de la nova vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, Gracialiana Pascual López, que ha tengut lloc a la Conselleria d’Educació i Cultura.

En el decurs de l’acte, el conseller Bartomeu Llinàs ha destacat “l’esperit integrador” de la nova vicepresidenta i ha assegurat que la valuosa experiència, la seva vocació i la seva feina durant tants d’anys dins el món de l’educació contribuiran a donar una empenta a la tasca que ja desenvolupa el Consell Escolar de les Illes Balears. En paraules del conseller, aquesta empenta es veurà reflectida en “les aportacions encertades, crítiques i constructives de Pascual, meritòria de la Creu Alfonso X el Sabio, per la prestigiosa feina que ha desenvolupat en el camp de la integració”.

Així mateix, el conseller Llinàs també ha fet esment de la trajectòria constant i capdavantera de Graciliana Pascual en el desenvolupament de programes educatius d’integració escolar.

Per la seva banda, el president del CEIB, Pere Carrió, ha agraït la tasca realitzada per Elvira Badia, anterior vicepresidenta i actual directora de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura i ha apuntat que el nomenament de Graciliana Pascual aportarà “coneixement, experiència i bon talant” al Consell Escolar de les Illes Balears.

La ja vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes ha agraït la confiança dipositada en la seva persona i ha assegurat que afronta aquest nou repte amb il•lusió i espera que la seva feina pugui contribuir a la millora del sistema educatiu.