divendres, 29 de gener de 2010

Ple del CEIB

AVUI HA TINGUT LLOC UNA REUNIÓ DEL PLE DEL CEIB, EN EL QUAL S'HAN TRACTAT, ENTRE D'ALTRES, ELS INFORMES SEGÜENTS:
  • Informe 7/2009 sobre el projecte de Decret pel qual s’estableixen els drets i els deures i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
  • Informe 8/2009 sobre l’avantprojecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura per la qual s’aproven les bases per la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
  • Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears. Curs 2007-2008.