divendres, 23 de gener de 2009

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

El passat dijous, dia 22, va tenir lloc un nova reunió de la Comissió Específica d'Ordenació a la qual se varen tractar la resta d'esborranys que tenim en tramitació.

Per una banda se tractaren les aportacions al l'esborrany d'informe 14/2008 que havien quedat pendents a la reunió anterior i després se debateren les aportacions als esborranya d'informe 16 i 17, iniciats a la darrera reunió de la Comissió Permanent de dia 16 de desembre.

Tots els esborranys d'informe foren aprovats i s'elevaren a la Comissió Permanent.