dimarts, 30 de desembre de 2008

Comissió Permanent del dia 16 de desembre

Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 14/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sra. Coloma Ferrer
Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 15/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sr. Edelmiro Fernández
Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 16/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia …………., sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sra. Elvira Badia
Nomenament de la Comissió i Ponent per elaborar l’Informe 17/2008 sobre l’Avantprojecte d’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Comissió d’ordenació
Ponent: Sra. Manuel Perelló
Nomenament del coordinador-ponent de l’Informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears (curs 2006-07):
Ponent: Sr. Pere Carrió