diumenge, 10 de maig de 2020

INFORMACIÓ

Encara que segueix l'estat d'alarma i vigents les disposicions addicionals tercera i cuarta (modificada) del RD 463/2020, poc a poc, s'entra en la des-escalada del confinament. Per això en el CEIB estam preparant la sortida per quan aquesta es pugui realitzar.

Actualment estam gestionant la contractació d'una plataforma que permeti sense interrupcions realitzar reunions via telemàtica. Aconseguit això, es realitzarà una reunió de la comissió permanent per a planificar el primer ple de la nova etapa.


No tenim dates però segurament la re-entrada serà a finals del mes de maig o a principis de juny.


Ben aviat informarem als membres del CEIB de tot això.


Confiam que tothom conservi la salut.

dijous, 26 de març de 2020

IN MEMORIAM

La senyora Elvira Badia, que fou vicepresidenta del CEIB des d'octubre de 2007 fins a juliol de 2009, ens ha deixat. 
Manifestam el nostre condol per la seva mort.

Guardonada amb el premi Ramon Llull l'any 2016 en reconeixement a la seva trajectoria personal i professional. Professora, directors, inspectora i directora general de Planificació i Centres. 


divendres, 20 de març de 2020

OFICINA TANCADA


INFORMACIÓ IMPORTANT
.
El Reial decret 463/2020, de 14 març (BOE núm. 67, de 14 de març), ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Segons l’article 2 del Reial decret, aquesta declaració afecta tot el territori nacional.

D’altra banda, de conformitat amb les disposicions addicionals tercera i quarta, s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic, així com els relatius a caducitat i prescripció. En conseqüència, s’entenen suspesos temporalment els terminis per sol•licitar i emetre dictamen del Consell Escolar de les Illes Balears. El còmput d’aquests terminis es restablirà quan perdi vigència el Reial decret o les pròrrogues que s’adoptin.

Per aquest motiu, les oficines del Consell Escolar de les Illes Balears romandran tancades al públic durant el període de vigència del Reial decret 463/2020. Per a qualsevol tipus d’informació, cal dirigir-se a ceib.caib@gmail.com