dijous, 14 de març de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual, entre altres temes, s'han aprovat i elevat al ple, els informes 2 i 3 de 2019 i una resolució:

- Aprovació i elevació al Ple de l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
- Aprovació i elevació al Ple de l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.
- Aprovació i elevació al ple de la proposta de resolució presentada per COAPA en contra de la campaña empresa per diferents dirigents polítics que acusen els docents de fer adoctrinament. 

El proper ple està previst per dia 9 d'abril.dilluns, 4 de març de 2019

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Avui hem tengut la reunió de la CEO a la qual s'han elaborat els esborranys dels informes 2/2019 i 3/2019:

1. ESBORRANY D'INFORME 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears
3. ESBORRANY D'INFORME 3/2019 sobre el  projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.Ambdós esborranys d'informe han estat elevats a la propera Comissió Permanent a celebrar el dia 14 de març.

dimecres, 20 de febrer de 2019

REUNIO DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB on s'aprovaren per assentiment
- L’Informe 1/2019 sobre l’Avantprojecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
- La Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2018.
- La resolució en contra de que les competències en matèria educativa retornin a l'Estat:

" En relació amb les declaracions fetes per alguns líders polítics anunciant la
intenció que l’Estat recuperi les competències que actualment tenen les CC.AA en
matèria educativa, el Consell Escolar de les Illes Balears manifesta que està en
contra d’aquesta opció que suposaria retornar al model educatiu centralitzat
d’abans de la Constitució Espanyola de 1978 i dels Estatuts d’Autonomia i, en
conseqüència, declara que està a favor de mantenir i reforçar el model
competencial actual."