dimarts, 17 d’abril de 2018

PACTE O-3

Satisfacció del col·lectiu de l'ensenyament de 0 a 3 anys arran de les primeres passes del Pacte per a l'educació.

Article a Ara Balears 

 

divendres, 13 d’abril de 2018

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tengut reunió de la Comissió Permanent, a la qual hem tractar els temes següents:
  1. Presentació al CEIB del Pla Integral de Formació Professional.
  2. Finalitzar l’estudi de les aportacions per elaborar la proposta de modificació de la Llei del Consell Escolar de les Illes Balears.
  3. Anàlisi de les propostes del CEME. 

 

dimecres, 28 de març de 2018

REUNIÓ DEL PLE

Avui hem tengut reunió de Ple de CEIB on hem aprovat:

  • Informe 1/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 
  • ISE corresponent al curs 2014-2005 
  • Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2017.