dimarts, 12 de juny de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual es varen debatre els informes 2, 3 i 4. Els tres informes varen quedar aprovats per esser tramesos al plenari del CEIB que es preveu que es realitzi el dia 28 de juny. 
A més es va aprovar una resolució en defensa del docents que també haurà de ser debatuda i aprovada en el proper ple. 
PLA INTEGRAL DE FP

El dia 6 de juny va tebnir lloc la presentació del Pla Integral de Formació Professional davant les membres del CEIB. Està prevista l’assistència del conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí March, la directora general de Formació Professional i Formació del professorat, Sra. Maria Francisca Alorda i el director general d’Ocupació i Economia, Sr. Llorenç Pou. 
La reunió es va realitzar per videoconferència  a la FELIB en connexió amb l’Ajuntament de Maó i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia des Riu).
Després de la intervenció dels ponents va tenir lloc un debat sobre el tema.


dimecres, 30 de maig de 2018

REUNIO DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la comissió específica d'Ordenació a la qual es va procedir a la continuació de l’estudi de la proposta de model lingüístic escolar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Informe 02/2018).
L'acceptació de diferents aportacions ara possibilita realitzar l'esborrany d'informe que serà debatut i, si s'escau, aprovat a una propera reunió de la comissió permanent.