dissabte, 13 de desembre de 2008

EL PLE DEL CEIB A LA PREMSA

Enllaços a les ressenyes de premsa:
Diari de Balears
El Mundo (El Dia de Baleares)
Ultima Hora