dilluns, 19 de gener de 2009

FELICITACIÓ AL CONSELL ESCOLAR D'ARAGÓ


El Consell Escolar d'Aragó ha celebrat el seu 10è aniversari en un acte que va tenir lloc el proppassat dissabte, dia 17 de gener, en el Palau de l'Aljaferia de Sarragossa, actual seu de les Corts d'Aragó.

En nom del CEIB va assistir-hi el nostre president, Pere Carrió, el qual va transmetre als membres del Consel Escolar d'Aragó i, de forma especial a la presidenta Sra. Carmen Solano, la nostra felicitació.

Enllaç: Nota de prensa