diumenge, 23 de març de 2008

FULLS INFORMATIUS 2008

Ara podeu accedir als Fulls Informatius de manera més fàcil.
Vegeu l'accés directe a la finestra que té aquest nom en aquesta mateixa plana.

divendres, 14 de març de 2008

Comissió permanent de dia 14 de març

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió permanent del Consell escolar de les Illes Balears a la qual la posat en marxa l’elaboració de l’informe 6/2008 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.
En relació a aquest tema s’ha decidit que la ponent serà la Sra. Elvira Badia i la comissió específica serà la d’ordenació i innovació del sistema educatiu. Es preveu que el projecte de decret serà aprovat en el ple de maig.
Per altra banda, entre altres qüestions, s’ha revisat l’ordre del dia del plenari que tendrà lloc el dia 4 d’abril en el qual se debatrà, per a la seva aprovació, l’informe 5/2008 sobre el decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears.

dissabte, 8 de març de 2008

Comissió Permanent del 7 de març 2008 i altres

Ahir, dia 7 de març, vàrem aprovar: 1) l'esborrany d'informe sobre el projecte de decret de currículum d'educació infantil; 2) el format i contingut de la memòria del CEIB corresponent al l'any 2007; i 3) les esmenes al document 3 de l'"Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat" i els membres hi assistiran.
També se va reunir la subcomissió tècnica encarregada d'elaborar l'informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears.

dijous, 6 de març de 2008

Junta de Participació de Consells Escolars

El dia 4 de març va tenir lloc la 1ª reunió de la Junta de Participació de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat, a la seu del Consell Escolar de l'Estat (Madrid).
En primer lloc se va tracta el tema de com contribuir al Projecte d'Informe anual sobre l'estat i situació dels sistema educatiu 2006/2007 i sobre el procediment per a tancar l'esborrany de reglament del funcionament del Consell escolar de l'Estat.
En segon lloc se tractaren els aspectes orgnitzatius del XVIII "Encontre" de Consell Escolars.

dissabte, 1 de març de 2008

Plenari del 29 de febrer 2008


A les 10:30 hores del 29 de Febrer del 2008, s'ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a l'IES Juníper Serra de Palma, sota la presidència del sr. Pere Carrió, i amb la presència del 90 per cent dels seus membres.
El Ple ha pres els següents acords:
S'ha ratificat la proposta de tres membres per a la Comissió d'Experts de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, formada pels srs. Pere Carrió, president del CEIB; Edelmiro Fernández, representant del professorat; Fernando Martín, representant dels pares i mares. El resultat de la votació ha estat el següent: 29 a favor, 1 en contra i 5 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 1/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments d'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria a les illes Balears, amb els següents vots: 29 a favor, 5 en contra i 5 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 2/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les illes Balears, amb els següents vots: 29 a favor, 6 en contra i 4 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 3/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les illes Balears, amb els següents vots: 29 a favor, 6 en contra i 4 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 4/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnat als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb els següents vots: 26 a favor, 6 en contra i 6 en blanc.
El plenari s'ha aixecat a les 13:30 hores.
Els informes seran tramesos a la conselleria d'Educació i Cultura els propers dies.

............
Vegeu "notícies a la premsa" en aquest ceiBlog