dissabte, 8 de març de 2008

Comissió Permanent del 7 de març 2008 i altres

Ahir, dia 7 de març, vàrem aprovar: 1) l'esborrany d'informe sobre el projecte de decret de currículum d'educació infantil; 2) el format i contingut de la memòria del CEIB corresponent al l'any 2007; i 3) les esmenes al document 3 de l'"Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat" i els membres hi assistiran.
També se va reunir la subcomissió tècnica encarregada d'elaborar l'informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears.