divendres, 14 de març de 2008

Comissió permanent de dia 14 de març

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió permanent del Consell escolar de les Illes Balears a la qual la posat en marxa l’elaboració de l’informe 6/2008 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears.
En relació a aquest tema s’ha decidit que la ponent serà la Sra. Elvira Badia i la comissió específica serà la d’ordenació i innovació del sistema educatiu. Es preveu que el projecte de decret serà aprovat en el ple de maig.
Per altra banda, entre altres qüestions, s’ha revisat l’ordre del dia del plenari que tendrà lloc el dia 4 d’abril en el qual se debatrà, per a la seva aprovació, l’informe 5/2008 sobre el decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears.