dimecres, 16 de gener de 2008

Comissió permanent 14 de gener

Tal com estava previst, la Comissió Permanent s'ha reunit el dilluns dia 14 per a aprovar la comissió i la ponent, encarregades d'elaborar l'informe 4/2008, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnat... La comissió serà la de Planificació i la ponent, la Sra. Aina Boyero. També s'ha ratificat la reunió d'aquesta comissió pel dia 23 de gener.

En el torn obert de paraula, el conseller Sr. Edelmiro Fernández ha manifestat la seva congratulació i enhorabona pel fet que s'hagués atorgat l'encomanda d'Alfons X el Savi a l'anterior president del CEIB, Sr. Francesc Romero. Tots els assistent s'han adherit a la mateixa, i aquest acord serà trasmès a l'interessat. Sr. Francesc Romero, enhorabona!

El mateix conseller, Sr. Edelmiro Fernández també ha manifestat la seva satisfacció per l'escrit que s'ha rebut de la Conselleria, en el qual s'indiquen les aportacions que s'han recollit de l'informe 10/2007, sobre la creació de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar, i també s'expliquen i motiven quines aportacions no s'han pogut acceptar. Tots els assistents s'adheriren a la congratulació i decidiren que el president comuniqués aquesta opinió a la Sra. Consellera d'Educació i Cultura.