dimecres, 16 de gener del 2008

Comissió d'Ordenació 14/15 de gener

Els dies 14 i 15 de gener han tingut lloc dues reunions de la Comissió Específica d'Ordenació a les quals han estat debatudes i aprovades les aportacions dels membres del Ceib realitzades en relació al projectes d'informe 1/2008, sobre el projecte de decret d'ordenació dels ensenyaments, 2/2008 sobre el projecte de decret de currículum de primària i 3/2008, sobre el projecte de decret de currículum de secundària. El respectius ponents, Sr. Edelmiro Fernández, Sra. Rafaela Sánchez i Sra. Elvira Badia, varen rebre les aportacions i criteris per a l'elaboració dels esmentats informes. Se va decidir una nova reunió pel dia 25 d'aquest mes per a l'aprovació dels projectes d'informe que passaran a la Comissió Permanent de dia 5 de febrer.