dilluns, 7 de gener de 2008

Comissió permanent del dia 21-12-07

El proppassat dia 21 de desembre va tenir lloc una comissió permanent en la qual se va aprovar la comissió i ponents que elaboraran els informes en tramitació. Per la temàtica que tracten, els tres informes passen a la comissió específica d'ordenació. L'informe 1/2008, sobre l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, de l’educació primària, i de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, serà elaborat pel ponent Sr. Edelmiro Fernández; l'informe 2/2008, sobre el currícum d'educació primària, serà elaborat per la ponent Sra. Rafaela Sánchez; i l'informe 3/2008, sobre el currículum d'educació secundària, ho serà per la ponent Sra. Elvira Badia.
Per part del president se va informar sobre la visita de treball que va realitzar a l'Illa d'Eivissa; sobre la participació en el Consell Social de la Llengua Catalana, que s'ha reiniciat aquest mes de desembre; sobre la documentació del XVIII encontre de consells escolars; i sobre l'atorgament de l'encomanda d'Alfons X el Savi, per part de la Ministra d'Educació i Cultura, al Sr. Francesc Romero, ex-president del CEIB.