dijous, 15 de desembre del 2022

SEGON SEMINARI WEB “Autonomia de centres: Gestió, lideratge i participació democràtica” 13 de Desembre 

Ahir vàrem dur a terme  el segon seminari web del Cicle “Aprenentatges i reflexions compartides II", el tema en aquesta ocasió va ser “L’ autonomia de centres: Gestió, lideratge i participació democràtica”. El seminari va estar a càrrec dels ponents  Manel Perelló, director del centre de formació de directors (CFIRDE) i de n’Iñaki Aikart, docent del CEIP Verge de Lluch i antic portaveu de l'Assemblea de Docents; també vàrem comptar amb la col·laboració de dos  consellers del CEIB: na Glòria Ferrer, representant de les famílies i n'Iñaki Monge,  persona de reconegut prestigi.

Després de les intervencions dels dos ponents, els col·laboradors exposaren la seva visió sobre el tema en qüestió i, a continuació, s’obrí un espai de debat on tots els participants i els assistents vàrem poder exposar les seves preguntes i comentaris. 

           
Q:\Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)\12_WEBINAR\CURS 22-23\CARTELL WEBINAR.png
                      


Moltes varen ser les qüestions que es plantejaren, a les quals es va intentar donar resposta a travers d’un diàleg compartit, entre les quals caldria destacar:

  • Què entenem per autonomia? Quin propòsit té? La mateixa autonomia per tots els centres? Com rendim comptes? Com assignam recursos? 

  • Com es conforma l’equip docent del centre? Com es conforma l’equip directiu? Qui pren les decisions? Coordinar professors o tenir equips de treball? Qui lidera?


                                           Els ponents varen coincidir en què:

  • L ’autonomia pot ser un factor de millora educativa, si consisteix en entendre un centre educatiu com a una comunitat de persones al voltant d’un projecte comú compartit per millorar la qualitat de l’ensenyament . 

  • L ’objectiu de l’autonomia dels centres ha de ser millorar el desenvolupament holístic de l’alumnat.

  • Els centres han de tenir una  llibertat per innovar, una llibertat basada en la confiança.

  • L’ autonomia ha d’anar acompanyada de processos continus d’avaluació de la tasca de tots els agents implicats: administració, equips directius, famílies i alumnat, i ha de ser una avaluació contextualitzada a la realitat de cada centre. Ha d'ésser també una avaluació formativa i formadora, per poder implementar mesures de millora.  

  • L’ autonomia no es possible sense els recursos necessaris.

  • L’ autonomia ha de garantir la participació democràtica efectiva de tota la comunitat educativa  serà, per tant, un exercici de responsabilitat compartida. Especialment s’ha de posar en valor la importància de la participació de l’alumnat, escoltar la seva veu, facilitar-lis espais perquè puguin expressar les seves inquietuds i opinions i que aquestes esdevinguin canvis en els centres educatius.

  • El PEC, la PGA i els plans de millora han de ser documents participatius i les decisions han de garantir els principis d'equitat, professionalitat i participació dins un sistema inclusiu. Participació efectiva, real i democràtica de tots els actors implicats.

  • ….


 

                                                             

Encara varen quedar temes sobre la taula, com l’elecció dels equips directius, el lideratge compartit,  la selecció del personal i d’altres, haurà de ser en una pròxima ocasió.

Tots vàrem quedar amb ganes d'aprendre molt més aspectes i la valoració general dels assistents va ser unànimement  molt positiva.

La presidenta del CEIB va agrair als ponents Manel Perelló i Iñaki Aikart les instructives intervencions  i la  col.laboració de na Glòria Ferrer i n’ Iñaki Monge, que enriquiren molt el seminari. I com no, el més important, l’assistència de totes les persones que hi participaren. 


SEGUIM FENT COMUNITAT EDUCATIVA!!!