dijous, 22 de juliol de 2021

REUNIÓ DEL PLE

 Avui hem tengut reunió del Ple, on ha estat elegida com a Presidenta del CEIB: la senyora Josefa Costa Tur de COAPA.

Ara es comunicarà al conseller d'Educació i Formació Professional que la proposarà a la presidenta de Govern de les Illes Balears perquè sigui anomenada formalment.

Enhorabona!