dissabte, 27 de març de 2021

REUNIO DE LA CETPA

Ahir va tenir lloc una reunió de la CETPA a la qual finalitzàrem la revisió del document i crearen una comissió redactora que donarà forma a tot l'informe.

Una vegada que que el doni per acabat, tornarà a la CEPTA per fer una revisió final.

Finalment, l'estudi haurà de ser revisat i aprovat per la CP i el Ple. 

 


dimarts, 23 de març de 2021

COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir horabaixa vàrem tenir reunió de la CP per tractar el temes següents:

-  Informar sobre les reunions de la CETPA

- Elecció de ponent i comissió per elaborar informe 1/2021 sobre titulacions de i en llegua catalana (modificació de l'ordre de 8 de març de 2018): La ponent serà la vicepresidenta Joana Maria Mas i la comissió serà la d'Ordenació i Innovació.

- Aprovació de l'ordre del dia del proper ple en el qual el conseller, senyor Martí March exposarà l'execució del pressupost de 2020. dimecres, 17 de març de 2021

REUNIÓ DE LA CETPA

Avui hem tengut reunió de la CEPTA (comissió per elaborar l'estudi sobre participació de l'alumnat).

No ens havíem reunit des de desembre i hem hagut de recuperar el ritme.

La feina d'avui ha estat profitosa  perquè hem arribat fins a les propostes de millora.

Hem quedat per tenir una propera reunió el dia 26 de març. divendres, 5 de març de 2021

REUNIONS DEL PLE

Els passats dies 3 i 4 de març varen tenir lloc dues reunions del ple del CEIB a les quals es va aprovar per assentiment el projecte 5/2020 sobre els ensenyaments a distància i semi presencials (IEDIB) i també el projecte 6/2020 sobre l'Avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears.

Respecte al darrer projecte s'ha de dir que va haver-hi nombroses i complicades esmenes que feren difícil arribar a acords consensuats.

Finalment, l'Informe 6/2020 sobre  l'Avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears fou aprovat per majoria.
dilluns, 1 de març de 2021

PREMI RAMON LLULL

Premi Ramon Llull a la comunitat educativa i universitària 

recollit 

pel president del CEIB