dimarts, 23 de març de 2021

COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir horabaixa vàrem tenir reunió de la CP per tractar el temes següents:

-  Informar sobre les reunions de la CETPA

- Elecció de ponent i comissió per elaborar informe 1/2021 sobre titulacions de i en llegua catalana (modificació de l'ordre de 8 de març de 2018): La ponent serà la vicepresidenta Joana Maria Mas i la comissió serà la d'Ordenació i Innovació.

- Aprovació de l'ordre del dia del proper ple en el qual el conseller, senyor Martí March exposarà l'execució del pressupost de 2020.