dimarts, 15 de desembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Avui hem tengut reunió de la comissió permanent del CEIB, on s'han tractat els temes següents:

- Informació sobre el text refós de la Llei dels consells escolars. 

- Elecció del ponent i comissió específica per a l'elaboració de l'informe 5 (modificació del decret sobre l'IEDIB): el ponent serà el senyor Pere Carrió i la comissió serà l'específica d'Ordenació i Innovació.